TE 10

TE10 – En anderledes projektorienteret 10. klasse

 

På Thorsgaard Efterskole er det muligt at vælge TE10, der er et alternativ til den almindelige 10. klasse. Nogle elever har lært, hvad de skal efter 9 års skolegang og er egentlig klar til deres ungdomuddannelse, men mangler noget. Dette “noget” kan være et år i TE10, hvor de får mulighed for at bruge deres faglighed og andre kompetencer på en ny måde, der rækker ud i den virkelige verden. Deres færdigheder skal bruges på noget reelt.

TE10 undervisningen er proces- og projektorienteret.

Der arbejdes med gruppedynamik, afklaring og udvikling af egne kompetencer og ressourcer.

Der oparbejdes en sikkerhed i formidling.

Innovation, iværksætteri og ledelse er nøgleord i TE10, og eleverne erhverver sig redskaber indenfor disse felter.

I TE10 gives der ikke karakterer, men evalueringer og personlige udtalelser.

TE10 tilbyder ikke FS10 afgangsprøve, men året afsluttes med en årsopgave. Opgaven er et opdrag stillet af en virksomhed, organisation eller lignende, der ønsker løsningsforslag på en konkret problemstilling. Opdragsstillerne er også censor ved årsopgavens fremlæggelse.