TE10

Alternativ til den almindelige 10. klasse

På Thorsgaard Efterskole er det muligt at vælge TE10, der er et alternativ til den almindelige 10. klasse. Nogle elever har lært, hvad de skal efter ni års skolegang og er egentlig klar til deres ungdomsuddannelse – men de mangler noget. Dette “noget” kan være et år i TE10, hvor de får mulighed for at bruge deres faglighed og andre kompetencer på en ny måde, der rækker ud i den virkelige verden. Deres færdigheder skal bruges på noget reelt og virkelighedsnært.

Undervisning

TE10 undervisningen er proces- og projektorienteret. Der arbejdes med gruppedynamik, afklaring og udvikling af egne kompetencer og ressourcer, og der oparbejdes i årets løb en sikkerhed i formidling.

Innovation, iværksætteri og ledelse er nøgleord i TE10, og eleverne erhverver sig redskaber inden for disse felter.

I TE10 gives der ikke karakterer men evalueringer og personlige udtalelser.

TE10 tilbyder ikke FS10 afgangsprøve, men året afsluttes med en årsopgave. Opgaven er et opdrag stillet af en virksomhed, organisation eller lignende, der ønsker løsningsforslag på en konkret problemstilling. Opdragsstillerne er også censor ved årsopgavens fremlæggelse.

Se video

Julie Højvang, 17 år

Nicolai Breum, 16 år

TE10

I TE10 kan man bruge sine kompetencer og sin faglige viden på noget mere realistisk end endnu en test. Man følger altid projekterne helt til dørs, hvilket giver blod på tanden. Og så er det fedt at gøre opgaverne rigtigt færdige.

Gruppearbejde er specielt i TE10, fordi man arbejder meget ambitiøst og målrettet. Dermed kommer man også til at lære hinanden rigtig godt at kende og kan virkelig lære af hinanden. På den måde får man mest muligt ud af hinandens styrker, og man bliver rigtig god til at samarbejde med alle i klassen.

Hvis du er træt af almindelige skolefag og prøver, hvis du egentlig føler dig bogligt klar til gymnasiet eller lignende, hvis du dog lige synes, du mangler noget modenhed og nogle virkelig brugbare værktøjer, så foreslår vi, at du tager et år i TE10.

Projektarbejde

I TE10 arbejder vi med projekter, der ofte er led i nationale konkurrencer. Fx deltager vi i Danish Entrepreneurship Award i Fredericia, som er en idekonkurrence for unge spirende iværksættere. Der arbejdes procesorienteret lige fra den spæde ide til en “pitch” for dommerne, der alle er fra det danske erhvervsliv, og som virkelig ved, hvad det vil sige at arbejde med ideer og få dem til at blomstre.

Derudover arbejder TE10 med projekter, der ofte byder på besøg i virksomheder samt samarbejde med både det lokale erhvervsliv, men måske også både regionale og nationale virksomheder.

Valgfag
Læs mere
Linjefag
Læs mere