Vejledning

Vejledning på Thorsgaard Efterskole

På Thorsgaard Efterskole synes vi, det er vigtigt, at eleverne giver sig selv lov til at være i nuet og få det allerbedste ud af deres efterskoleår. Mens de gør det, forsøger vi at ruste dem til den fremtid, der venter dem, når de forlader os.

Som ung i Danmark skal man i 9-10. klasse træffe et valg om, hvilken retning, man ser sig selv gå i forhold til uddannelse og job. For mange unge er det valg det første reelle valg, de skal træffe i deres liv, og det kan være helt uoverskueligt. Hos os vægter vi evnen til at kunne træffe kvalificerede valg, og ved hjælp af refleksion og inspiration arbejder vi frem mod det.

Mange tænker på “karriere” som det, man beskæftiger sig med jobmæssigt. Hos os ser vi på det i en meget bredere forstand. Når vi tænker på at skabe en “karriere”, så handler det om at blive parat til det liv, man gerne vil skabe med uddannelse, job, familie, muligheder, bolig osv. Det handler altså om hele livs-pakken og ikke kun job-delen, da det hele gerne skal gå hånd i hånd for at blive rigtig godt. Så for os handler vejledning om meget mere end at blive parat til uddannelse og job – det handler om at blive livsparat og være i stand til at skabe det indhold i sit liv, man drømmer om.

Nogle af de vejledningsaktiviteter, vi laver på skolen er:

Tværfagligt emne om “det gode liv”. Visioner, drømme, mål og muligheder for livet
Ung-til-ung-aften, hvor tidligere elever kommer og fortæller om den uddannelse, de er i gang med
OSO-opgave for 10. klasse der afsluttes med en jobmesse
Snakke i kontaktgrupper om forskellige job- og uddannelsesmuligheder
Besøg fra ungdomsuddannelser og skoler
Brobygning
Temadag om job
Individuelle samtaler med vejleder


Mål med vejledning på Thorsgaard Efterskole
Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev, og vejledningen på skolen er en proces, der har til formål at gøre alle unge livsduelige, uddannelsesparate og i stand til at træffe kompetente valg for fremtiden.
Vi sigter efter, at vores elever udvikler evner, kompetencer og holdninger og bliver bevidst om forhold af betydning for deres karrierevalg, så de styrkes i at tilrettelægge livsforløb og træffe reflekterede valg.
Vejledningsprocessen skal styrke de unge i deres overgange til og deltagelse i ungdomsuddannelse og arbejdsliv, og vejledningen foregår i samspil med de unge, deres forældre og evt. eksterne samarbejdspartnere.

Vi arbejder ud fra efterskoleforeningens vejledningssyn, som du kan se illustreret her:

https://www.efterskoleforeningen.dk/-/media/Efterskoleforeningen/Paedtemaer/Uddannelsesvejledning/Uddannelspiral-pdf.pdf?dmc=1&ts=20190329T0840099062