Økonomi

Hvad koster det at gå på Thorsgaard Efterskole?

Ugepris for skoleåret 20/21 er kr. 2.450 i 42 uger
Ugepris for skoleåret 21/22 er kr. 2.500 i 42 uger
Ugepris for skoleåret 22/23 er kr. 2.550 i 42 uger

Der gives statslig elevstøtte efter gældende regler. Med “Prisberegneren” kan man beregne sin egenbetaling. Den endelige beregning vil blive foretaget efter indhentning af indkomstgrundlag fra SU-styrelsen.

Øvrige udgifter

Indmeldelsesgebyr
Kr. 2500 indbetales senest 14 dage efter indmeldelse til kontonr. 9190-2505772469.

Indmeldelsesgebyret betragtes som et administrativt gebyr og tilbagebetales derfor ikke ved framelding eller udmeldelse.

Indeholdt i gebyret er for startende elever: en startpakke indeholdende efterskoledragt, t-shirt og sportstaske, der udleveres ved skolestart samt “Blå bog”, der udleveres, når skoleåret slutter.

Skolepenge
Skolepengene fordeles på 12 lige store rater. Den første betales d. 1. juli og den sidste d. 1. juni.

Udmeldelsesgebyr
Ved udmeldelse/afbrydelse af opholdet efter den 1. august eller i løbet af skoleåret, betales skolepenge – uden statslig elevstøtte – i en periode på 2 uger efter udmeldelsen/afbrydelsen.

Kultur- og linjefagstur samt skitur
Den årlige kultur- og linjefagstur koster ikke ekstra. Rejsen går over land eller “til vands” til en europæisk destination. Skituren går til Norge og her er der heller ikke ekstra udgifter.

Hestelinjen
Ved deltagelse på linjen “islandske heste” opkræves kr. 225,- om ugen, hvis der medbringes egen hest. Ved lån af skolens heste, opkræves kr. 250,- om ugen, og her deles op til to elever om en hest.

BS-klassen
Det koster ugentligt kr. 275,- ekstra at være elev i BS-klassen udover de almindelige skolepenge.

Book en rundvisning
Læs mere
Tilmeld dit barn
Læs mere