Om skolen

Historien om Thorsgaard Efterskole

Thorsgaard Efterskole modtog sit første elevhold den 28. oktober 1980, da to lokale mænd havde fået den fremragende og lidt uoverskuelige ide at lave en gammel gård om til en efterskole.

Da det første elevhold startede, stod skolen dog ikke helt klar til beboelse og det, der i øvrigt hører til efterskoleformen, så det første elevhold måtte selv være med til at bygge skolen færdig.

Derfor har mange hænder haft del i skolens tilblivelse, og måske er dét med til at skabe den helt særlige Thorsgaard-ånd, der hersker på stedet – den er nemlig gennemsyret af rummelighed og respekt for det enkelte menneske som del af det store fællesskab.

Forstandere

1980 – 2005 – Knud Brix
2005 – 2010 – Niels Kjær
2010 – 2017 – Morten Budde
2017 – Nuværende – Anne Mette Schubart

Rødder og vinger

Thorsgaard Efterskole er inspireret af det Grundtvig/Koldske skole- og menneskesyn. Skolen er ikke knyttet til nogen politisk eller religiøs organisation.

Thorsgaard Efterskole er en almenorienteret efterskole med en bred vifte af musiske, kreative, innovative og kropslige linje- og valgfag.

Thorsgaard Efterskole er en efterskole for elever, der aktivt og på demokratisk vis vil tage del i deres skolegang og gøre deres mening gældende i hverdagen. Skolen sørger for at skabe udfordringer og oplevelser både personligt, socialt, bogligt og kulturelt.

Thorsgaard Efterskole vil gennem undervisning og dagligt samvær give eleverne forståelse og respekt for, at ethvert menneske har værdi, og at gensidig forpligtelse i venskab og fællesskab skaber glæde, mod på livet og større selvværd.

Thorsgaard Efterskole vil med sin undervisning i de boglige fag samt i linje- og valgfagsundervisning bibringe eleverne større faglig dygtighed og give en undervisning, der svarer til kravene, som de er beskrevet i folkeskoleloven. Gennem undervisning og samvær vil vi højne almen viden, samfundsindsigt, dannelse og give eleverne en større begrebsverden og vejlede dem i det videre uddannelsesforløb.

Anne Mette

Forstander på Thorsgaard Efterskole

En mand ved navn Løgstrup sagde engang at; ‘Det enkelte menneske har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sine hænder.”

Jeg tænker, det er kloge ord af en klog mand, som har vidst noget om livet… På Thorsgaard bestræber vi os på bedste vis på at leve op til din tillid ved at holde noget af dit liv i vore hænder og være med til at give dig de bedste små øjeblikke samlet til én stor oplevelse – et år på Thorsgaard Efterskole!

Det er meget vigtigt for os at møde dig som ung, lige dér, hvor du er i livet og få lov til at skabe relationer til dig ud fra dette perspektiv, for så er vores erfaring, at vi er med til at give dig det bedste efterskoleår med medindflydelse på egen læring og udvikling og respekt for hinanden i fællesskabet!

Book en rundvisning
Læs mere
Bliv elev
Læs mere